MeseVár születése

Volt egyszer hol nem volt, volt egyszer egy királynő.
Gondolt egyet, hogy felépít egy meseszép várat, amely tele lesz színekkel, mesékkel. Ha arra téved egy látogató, vagy egy megfáradt vándor, megpihenhet. Megnézheti a vár virágos és illatos kertjét. Amíg ücsörög hallgathatja a szirének énekét vagy a tündérek meséit.
Amikor megpihentek a vándorok vagy rájuk szállt az est, betérve a várba királyi lakomára hívja minden este vendégeit.
Lesznek ott lantosok, énekmondók, míg a sült őzgerincet ropogtatják a vendégek, a nagyvilágról mesélnek a királynőnek.
Másnap felkeve baldachinos selyem ágyukból kilovagolnak rókavadászatra, vagy megnézhetik a vár hét lakat alatt őrzött kincseit és titkait.
Persze minderre az előző napi hétpróba győztese érdemes, aki megvív a sárkánnyal, a kőrengeteggel és az éjszaka sötétjével.

Mindezt eltervezte és elhatározta a királynő. Vásárolt egy hatalmas birtokot, rendelt rengeteg bazaltkövet, munkásokat, hogy hamarjában felépülhessen a szegény vándorok, hercegek, szerencsét próbáló szegénylegények, otthonukból elűzött árva leányok vára.

A Kerekegyvilág legjobb építőmestereit fogadta föl. Nagy volt a tanácskozás, elkészültek a tervek és nagy ünnepség közepette kihirdetésre került a várépítés.
Volt ott malacsütés, bajvívás, dinom-dánom. Zene, tánc, lakoma.
A vár hatalmas alapkövét ezen a nagy ünnepség közepette a nép kiváncsiságától övezve helyezték le.
Húzták azt szamarak, tevék elefántok, mindenféle igavonó izgő-mozgó állatok, emberek hada sürgött forgott.

De jaj!

Gyorsfutár érkezett! Jön az ellen! Támadni akar.
Mesevárat születése pillanatában sötét felhők takarták el.

Mesevár királynője kétségbe esett. Mi lesz a tündérszép tervekkel. Szegény vándorok pihenőjével..

Az ország szomszédságában egy Hatalmas Nagyúr lakott. Meghallván a baj közeledtét Mesevár Királynőjének segítségére sietett. Elküldte legjobb írnokait és tanácsosait, legjobb testőreivel egyetemben. Jöttek is szélsebesen fényes vértjükön és zászlóikon messzire fénylett a jel, a domainabc.hu, a Nagyúr felségjele.
Sietve intézkedtek, sebesen írtak, fegyverbe hívtak miden lakót, fegyverforgató harcost, hogy megvédjék a születendő várat.

Mesevár Királynője magába roskadva várt, és várt, és várt. A támadás nem bírt el a védők ellenével.

Egyszercsak egy szép rózsaszín hajnalon Mesevár Királynője egy futárt látott ismét közeledni. Összerezzent.
De a futár derűs volt, egy tekercset lobogtatott már messziről a bús királynőnek.

Kerekegyvilág Bírája meghozta döntését , melyben védelméről biztosította a királynő várát, és a további építkezést szárnyai védelme alatt biztosította a hétpecsétes írásban.

A királynő összehívta egész udvarát és hatalmas örömünnepet rendezett számukra, az építkezés folytatását ünnepélyesen kihirdette.

Térjen vissza, kedves Vándor!

Az építkezés lázas sietségben folytatódik.
Lehet hogy akkor már hűs csobogó szökőkutak várják Madarak énekével, méhzsongással, őzgerincvacsorával és baldachinos selyem pihenővel.

Mesevár Királynő várában, a Mesevárban.

Vissza